Arie, sangstykke for én stemme, enten til strofiske vers eller til friere lyriske former, med instrumentalt akkompagnement. Den franske arie (air) betegner en melodi i sin alminnelighet, også en lystig med danserytme (for sang eller instrument). Den italienske derimot utviklet seg til en koloraturprestasjon, hvor det gjaldt for sangeren å glimre med sin ferdighet. Arien hadde sin blomstringstid i barokken (opera, oratorium, kantate).