Indoiransk

Indoiranske språk er en gren av den indoeuropeiske språkfamilien som består av de nært beslektede iranske og indoariske språkene. . Hele artikkelen