Indoiransk

Indoiranske språk, gren av den indoeuropeiske språkfamilien som består av de nært beslektede iranske og indoariske språkene.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Eystein Dahl

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 1 kategorier:

  1. Romani-språk

Inneholder 68 artikler:

F

  1. farsi

L

  1. lahnda

N

  1. nepali

U

  1. urdu

V

  1. vedisk