Ossetisk, iransk språk som tales av ca. 425 000 nord-ossetere i republikken Ossetia-Alania (Nord-Ossetia, i den Russiske Føderasjon) i Sentral-Kaukasus, samt av ca. 100 000 sør-ossetere i Sør-Ossetia i Georgia. Ossetisk tilhører den nordøstlige gren av de iranske språkene, og går tilbake til en av de mange iranske dialekter som i oldtiden og tidlig middelalder ble talt i Sør-Russland. Hoveddialektene er digorsk og ironsk. Skriftspråket er basert på ironsk og skrives med kyrillisk (russisk) skrift. Det finnes en meget rik folkloristisk tradisjon, til dels med røtter tilbake til den iranske oldtid. Fra begynnelsen av 1800-tallet finnes en kristen litteratur. Som den nasjonale litteraturs far regner man dikteren og maleren Kosta Khetagurov (1859–1906). Særlig etter oktoberrevolusjonen 1917 har det vært livlig litterær virksomhet. Ossetisk er skole- og administrasjonsspråk i Nord- og Sør-Ossetia.