Språk i den dravidiske språkfamilien som tales i Baluchistan, Pakistan, og i sørvestlige deler av Afghanistan og i Iran, det eneste dravidiske språket utenfor Sør-India og Sri Lanka. En del etniske brahuier har mistet språket sitt og snakker i dag baluchi eller persisk. Antallet brahuitalende er antakelig i underkant av en million. Sterkest står språket i området rundt byen Kalat. Tilstedeværelsen av dette dravidiske språket så langt mot vest tyder på at dravidiske språk i forhistorisk tid har vært talt over hele Sør-Asia og at befolkningen i den såkalte Indus-kulturen har vært dravider. Brahui skrives med det arabiske alfabetet, men mindre enn 1 % av brahuiene kan lese språket sitt. Språket må sies å være uten litterær tradisjon, selv om det finnes et brahui-akademi som utgir vitenskapelige publikasjoner og virker for å fremme brahuilitteratur.