Gawar-bati, dardspråk som tales i Kunardalen på begge sider av grensen mellom Afghanistan og Pakistan.