tadsjikisk

Artikkelstart

Tadsjikisk, språk som tilhører den sørvestlige gruppen av iranske språk, nært beslektet med persisk. Det er nasjonalspråket i Tadsjikistan, men tales også i andre sentralasiatiske land, bl.a. Usbekistan, Kirgisistan, Afghanistan, Kina og Iran.

Faktaboks

Uttale
tadsjˈikisk

Betegnelsen tadsjikisk (Забони тоҷикӣ zaboni todsjiki) blir tradisjonelt brukt om den formen for persisk som tales i Sentral-Asia. Standardspråket bygger på dialektene i de tidligere tadsjikiske kultursentrene Bukhara og Samarkand, men dialektene er sterkt påvirket av de tyrkiske nabospråkene (usbekisk).

Den arabiske skriften var i bruk til 1930, da det latinske alfabet ble innført. Siden 1940 brukes kyrillisk skrift:

Kyrillisk Uttale Transkribering Kyrillisk Uttale Transkribering Kyrillisk Uttale Transkribering
А а [æ] a Й й [j] y Ӯ ӯ [ɵ] u
Б б [b] b К к [k] k Ф ф [f] f
В в [v] v Қ қ [q] q Х х [x] x
Г г [ɡ] g Л л [l] l Ҳ ҳ [h] h
Ғ ғ [ʁ] ġ М м [m] m Ч ч [ʧ] č
Д д [d] d Н н [n] n Ҷ ҷ [ʤ] ǧ
Е е [(j)e] ye О о [ɔ] o Ш ш [ʃ] š
Ё ё [jo] yo П п [p] p Ъ ъ [ʿ] ʿ
Ж ж [ʒ] ž Р р [r] r Э э [e] e
З з [z] z С с [s] s Ю ю [ju] yu
И и [i] i Т т [t] t Я я [jæ] ya
Ӣ ӣ [i] i У у [u] u

Alfabetet bruker hovedsakelig de samme bokstavene som i russisk, men med følgende tillegg:

 • ғ som uttales /ġ/ (tilsvarer skarre-r)
 • ӣ som er en trykksterk /i/ i utlyd
 • қ /q/, en /k/ uttalt langt bak i halsen
 • ӯ /ɵ/ ligner på både norsk u og ø, og uttales av mange som vanlig tadsjikisk u
 • ҳ som uttales /h/
 • ҷ /ǧ/ som uttales /dsj/

Før 1998 var alfabetisk rekkefølge de standardrussisk bokstavene først og deretter de spesielle tadsjikiske bokstavene i følgende rekkefølge: ғ ӣ қ ӯ ҳ ҷ

Tadsjikisk uttale av de kyrilliske bokstavene skiller seg på visse punkter fra russisk uttale:

 • а uttales som norsk æ
 • в uttales vanligvis /v/, men i lukkede stavelser etter vokal uttales den som engelsk w: нав /naw/ 'ny'.
 • е har uttalen /je/ i fremlyd og etter vokal: бачае /bačaye/ 'et barn'
 • о uttales så åpent at den høres ut som norsk a
 • ъ er en glottal stopp: қалъа /qal'a/ 'festning', som ikke uttales i utlyd: шамъ /šam/ 'stearinlys'. Etter vokal står den for forlengelse av vokalen: маълум /ma:lum/ 'kjent'
 • I bokstavene ё og я som står for /yo/ og /ya/, uttales vokalene som /o/ og /a/ ellers på tadsjikisk, altså som norsk a og æ.
 • De kyrilliske bokstavene ь, ц, щ, ы brukes siden 1990 ikke lenger i tadsjikisk rettskrivning.

Samsvar mellom persiske og tadsjikiske vokaler: Persisk /ā/, /a/, /e/, /o/ tilsvarer tadsjikisk /o/, /a/, /i/, /u/, mens persisk /i/ er delt mellom tadsjikisk /i/ og /e/ og persisk /u/ er delt mellom tadsjikisk /u/ og /ů/. F.eks. betyr persisk شیر /šir/ både 'melk' og 'løve', mens på tadsjikisk heter 'melk' шир og 'løve' шер.

Bokstavene som skrives е og ӯ på tadsjikisk, kommer fra diftongene /ej/ og /ow/, som fremdeles brukes på persisk.

Føyes en vokal til et ord som slutter på ӣ, skrives ikke lenger streken over bokstaven: озодӣ 'frihet' ↔ озодии сухан 'ytringsfrihet'.

Bokstaven ъ i utlyd etter vokal faller bort når en и føyes til i ordsammensetninger: тулӯъ 'oppgang' ↔ тулӯи офтоб 'soloppgang'.

Dobbeltkonsonanter skrives ikke i utlyd. Føyes en и til i ordsammensetninger, fordobles konsonanten: дур 'perle' ↔ дурри ноёб 'sjelden perle'.

Ordene har i tadsjikisk trykket på siste stavelse, men det forekommer unntak. Særlig russiske lånord beholder trykket som i russisk. и og е som føyes til i ordsammensetninger har ikke trykk.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg