Tadsjikisk, språk som tilhører den sørvestlige gruppen av iranske språk, nært beslektet med persisk. Det er nasjonalspråket i Tadsjikistan, men tales også i andre sentralasiatiske land, bl.a. Usbekistan, Kirgisistan, Afghanistan, Kina og Iran.

Betegnelsen tadsjikisk (Забони тоҷикӣ zaboni todsjiki) blir tradisjonelt brukt om den formen for persisk som tales i Sentral-Asia. Standardspråket bygger på dialektene i de tidligere tadsjikiske kultursentrene Bukhara og Samarkand, men dialektene er sterkt påvirket av de tyrkiske nabospråkene (usbekisk).

Den arabiske skriften var i bruk til 1930, da det latinske alfabet ble innført. Siden 1940 brukes kyrillisk skrift:

Kyrillisk Uttale Transkribering Kyrillisk Uttale Transkribering Kyrillisk Uttale Transkribering
А а [æ] a Й й [j] y Ӯ ӯ [ɵ] u
Б б [b] b К к [k] k Ф ф [f] f
В в [v] v Қ қ [q] q Х х [x] x
Г г [ɡ] g Л л [l] l Ҳ ҳ [h] h
Ғ ғ [ʁ] ġ М м [m] m Ч ч [ʧ] č
Д д [d] d Н н [n] n Ҷ ҷ [ʤ] ǧ
Е е [(j)e] ye О о [ɔ] o Ш ш [ʃ] š
Ё ё [jo] yo П п [p] p Ъ ъ [ʿ] ʿ
Ж ж [ʒ] ž Р р [r] r Э э [e] e
З з [z] z С с [s] s Ю ю [ju] yu
И и [i] i Т т [t] t Я я [jæ] ya
Ӣ ӣ [i] i У у [u] u  

Alfabetet bruker hovedsakelig de samme bokstavene som i russisk, men med følgende tillegg:

 • ғ som uttales /ġ/ (tilsvarer skarre-r)
 • ӣ som er en trykksterk /i/ i utlyd
 • қ /q/, en /k/ uttalt langt bak i halsen
 • ӯ /ɵ/ ligner på både norsk u og ø, og uttales av mange som vanlig tadsjikisk u
 • ҳ som uttales /h/
 • ҷ /ǧ/ som uttales /dsj/

Før 1998 var alfabetisk rekkefølge de standardrussisk bokstavene først og deretter de spesielle tadsjikiske bokstavene i følgende rekkefølge: ғ ӣ қ ӯ ҳ ҷ

Tadsjikisk uttale av de kyrilliske bokstavene skiller seg på visse punkter fra russisk uttale:

 • а uttales som norsk æ
 • в uttales vanligvis /v/, men i lukkede stavelser etter vokal uttales den som engelsk w: нав /naw/ 'ny'.
 • е har uttalen /je/ i fremlyd og etter vokal: бачае /bačaye/ 'et barn'
 • о uttales så åpent at den høres ut som norsk a
 • ъ er en glottal stopp: қалъа /qal'a/ 'festning', som ikke uttales i utlyd: шамъ /šam/ 'stearinlys'. Etter vokal står den for forlengelse av vokalen: маълум /ma:lum/ 'kjent'
 • I bokstavene ё og я som står for /yo/ og /ya/, uttales vokalene som /o/ og /a/ ellers på tadsjikisk, altså som norsk a og æ. 
 • De kyrilliske bokstavene ь, ц, щ, ы brukes siden 1990 ikke lenger i tadsjikisk rettskrivning. 

Samsvar mellom persiske og tadsjikiske vokaler: Persisk /ā/, /a/, /e/, /o/ tilsvarer tadsjikisk /o/, /a/, /i/, /u/, mens persisk /i/ er delt mellom tadsjikisk /i/ og /e/ og persisk /u/ er delt mellom tadsjikisk /u/ og /ů/. F.eks. betyr persisk شیر /šir/ både 'melk' og 'løve', mens på tadsjikisk heter 'melk' шир og 'løve' шер.

Bokstavene som skrives е og ӯ på tadsjikisk, kommer fra diftongene /ej/ og /ow/, som fremdeles brukes på persisk. 

Føyes en vokal til et ord som slutter på ӣ, skrives ikke lenger streken over bokstaven: озодӣ 'frihet' ↔ озодии сухан 'ytringsfrihet'.

Bokstaven ъ i utlyd etter vokal faller bort når en и føyes til i ordsammensetninger: тулӯъ 'oppgang' ↔ тулӯи офтоб 'soloppgang'.

Dobbeltkonsonanter skrives ikke i utlyd. Føyes en и til i ordsammensetninger, fordobles konsonanten: дур 'perle' ↔ дурри ноёб 'sjelden perle'.

Ordene har i tadsjikisk trykket på siste stavelse, men det forekommer unntak. Særlig russiske lånord beholder trykket som i russisk. и og е som føyes til i ordsammensetninger har ikke trykk. 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.