Lahnda, lahndi (eg. 'vestlig'), fellesbetegnelse for en rekke dialekter i Pakistan som også kalles vest-panjabi. Betegnelsen lahnda er brukt av G. A. Grierson i Linguistic Survey of India, men er lite kjent i Pakistan. Man bruker i stedet dialektbetegnelser som f.eks. multani, siraiki, jatki, hindko og pothohari. Se panjabi og siraiki.