Partisk, mellomiransk språk, opprinnelig talt i Partia i det nordøstlige Iran; offisielt språk i det partiske rike (100-tallet fvt.–200-tallet evt.). Partisk er hovedsakelig kjent fra religiøse (manikeiske) tekster og tallrike inskripsjoner. Se iranske språk.