Pali, ('tekst, kanonisk tekst'), mellomindisk språk brukt som religiøst språk av Theravada-buddhister i Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodsja og Vietnam. Pali er et blandingsspråk og er mer arkaisk enn de andre mellomindiske dialektene. Pali har en rik litteratur, som bl.a. omfatter Thera-sektens enorme samlinger av kanoniske skrifter i Tipitaka (sanskrit Tripitaka), krønikene Mahavamsa og Dipavamsa, som er viktige kildeskrifter for Sri Lankas historie, og en stor kommentarlitteratur med Buddhadatta, Buddhaghosa og Dhammapala som de betydeligste forfattere (300- og 400-tallet e.Kr.). Til tradisjonen hører også en betydelig grammatisk litteratur.