Rajasthani, i videre betydning en løs fellesbetegnelse for de lokale dialekter og språk som tales i den indiske delstaten Rajasthan, i snevrere betydning synonymt med marwari, et indoarisk språk som tales av 13 mill. i India (2002), dels i Marwar (Vest-Rajasthan) der det er folkemålet, dels av marwari-emigranter overalt i India, og dessuten av ca. 200 000 marwarier i Pakistan. Selv om det fra 1950-årene er vokst frem en bevegelse for å skape et moderne skriftspråk og litteratur på rajasthani/marwari, bruker de fleste marwarier likevel hindi som skriftspråk, og marwari oppfattes derfor ofte som en dialekt av hindi, men fra et lingvistisk synspunkt er det et selvstendig språk. Dialektene i Øst-Rajasthan, jaipuri, mewati, malwi og dhundhari, er overgangsformer mellom marwari og hindi. Det gamle marwari litteraturspråket kalles dingal og begynner med 1100-tallsdikteren Chandbardayis ballade-epos Prithviraj Raso, om den siste hinduiske kongen av Delhi, som falt i kampen mot muslimske erobrere i 1192.