Medisk, iransk språk som i oldtiden ble talt i det nordvestlige Iran (se Media). Det er ikke overlevert noen litteratur på medisk, men språket har sikkert stått gammelpersisk nær. Se også iranske språk.