Punjabi, indoarisk språk som tales i det nordvestlige India og tilgrensende deler av Pakistan, se panjabi.