Dari, språk som hører til de iranske språkene i den indoeuropeiske språkfamilien, en variant av nypersisk (farsi). Dari er ved siden av pashto offisielt språk i Afghanistan og tales av litt over 1/3 av befolkningen. Skrives med arabisk skrift. Se iranske språk.