Siraiki, (multani, bahawalpuri), indoarisk språk som tales av ca. 15 mill. i området rundt byene Multan og Bahawalpur i Sør-Punjab i Pakistan. Språket er en overgangsform mellom sindhi og panjabi, men står panjabi nærmere, og klassifiseres ofte som en dialekt av panjabi. Det finnes en meget aktiv bevegelse for å få siraiki anerkjent som selvstendig språk, og det utgis i Pakistan en del bøker og tidsskrifter på siraiki. De litterære tradisjoner går tilbake til 1700-tallets sufidiktning. Mange av de pakistanske innvandrere i Norge har siraiki til morsmål.