Pahlavi, pehlevi, den viktigste form for mellompersisk språk og sasanidenes riksspråk. Det skal ha eksistert en rik sekulær og religiøs litteratur på språket som gikk nesten helt tapt ved arabernes erobring av Iran. Den overleverte litteraturen er for det meste religiøs (zarathustrisk) og stammer hovedsakelig fra tidlig islamsk tid. Skriften er av arameisk opprinnelse.