Hindustani, «språket i Hindustan», gammelmodig betegnelse på den mellomformen mellom hindi og urdu som siden 1600-tallet har vært brukt som lingua franca i Sør-Asia og i havnebyene rundt Indiske hav.