Magadhi, gammelindisk talespråksdialekt, overlevert i innskrifter fra keiser Ashokas tid og i sanskritdramaer der lavkastefolkene som regel snakker magadhi. Fra magadhi nedstammer magahi, en biharidialekt som tales av ca. 12 mill. i Magadha-distriktet i Sør-Bihar, India.