Pamirspråk, fellesbetegnelse for en rekke til dels meget arkaiske østiranske stammespråk og dialekter talt i Afghanistans nordøstlige hjørne samt tilstøtende deler av Tadsjikistan, Pakistan og Kina. Shughni tales av ca. 60 000, de øvrige (munji, sanglechi, wakhi, yazgulami m.fl.) av sammenlagt ca. 35 000. Pamirspråkene er særlig blitt utforsket av nordmannen Georg Morgenstierne.