Dard-språk, dardiske språk, gruppe innbyrdes svært forskjellige nordvest-indoariske språk. De fleste tales i fjelldistriktene i det nordvestlige Pakistan. G. A. Grierson mente at dard-språkene utgjorde en selvstendig gren av de ariske språkene, ved siden av indisk og iransk. Georg Morgenstierne viste imidlertid at de egentlige dard-språkene, i motsetning til kafir-språkene, er rent indoariske. Viktigst av dard-språkene er kashmiri.