Landbruk er en fellesbetegnelse for de næringsgrener som har jorden som produksjonsgrunnlag. Landbruket omfatter jordbruk, skogbruk, hagebruk og gartneri. Husdyrbruket regnes dels som en gren av jordbruket, dels som en selvstendig gren innen landbruk. Bruken av ordet landbruk er inkonsekvent. Særlig i sammensetninger blir det brukt om bare jordbruket, på samme tid som jordbruk ofte blir brukt i utvidet betydning om hele landbruket.Landbruket er, ved siden av fiskeri og oppdrett, den viktigste næringen når det gjelder matproduksjon, og dermed avgjørende for matsikkerhet og mattrygghet. Hele artikkelen