Bygdemølle, mindre, lokalt basert mølle beregnet på maling av korn til kraftfôr, enten som leiemaling for kornprodusenter som også holder husdyr, eller basert på innkjøpt korn til ordinært salg. Mange bygdemøller har i tillegg egne kornsiloer, korntørker og annet utstyr for mottak, behandling og lagring av norsk korn for Statens kornforretning. Leierensing og -beising av såkorn er vanlig. Bygdemøllene omsetter også andre driftsmidler for landbruket som f.eks. tilskuddsfôr, kunstgjødsel, plantevernmidler osv.