Bakkeplog, jordbruksredskap, type av vendeplog for hestetrekk. Plogkroppen er symmetrisk og kan lett omstilles slik at plogen velter til høyre eller til venstre etter ønske, og kan derved brukes til pløying frem og tilbake etter samme fure. Bakkeplog brukes i bakker som er så bratte at det bare kan veltes nedover.