Finnplog, nybrotts- og jordarbeidingsredskap brukt av de finske innvandrerne til Finnskogene. Finnplogen har et kraftig, ca. 1 m langt, litt krummet, nesten loddrett skjær av tre; nederst tvedelt (derav «gaffelplog») og jernbeslått. Finnplogen har ikke veltefjel og er derfor ingen plog i egentlig forstand.