Spann, to eller flere trekkdyr spent foran samme redskap eller kjøretøy. Tospann kalles også et beite.