Hesje, stativ som brukes til å tørke høy, utresket korn, torv og lignende. Består av en rad med staur som er satt ned i bakken med jerntråd eller lange staur mellom. Det som skal tørkes blir hengt over tråden.