Høygaffel, tretindet gaffel av stål med langt treskaft. Brukes til såting og lessing av høy.