Grev, hakke med forholdsvis smalt, spiss–ovalt eller jevnsmalt blad, brukes til nybrott, ugressrensking, potetopptaking osv.