Forspann av to eller flere hester som trekker redskap eller kjøretøy, f.eks. plogbeite.