Hæren

Hæren, den eldste og største av Norges forsvarsgrener, grunnlagt i 1628. Hæren er den tradisjonelle kjernen i Forsvaret, med hovedansvar for suverenitet over landterritoriet. Hæren utgjør sammen med Heimevernet Norges landforsvar, og er hovedprodusenten av norsk landmakt – og av norske styrker i internasjonale operasjoner.Hæren utdanner personell innenfor flere våpenarter, og som inngår både i Hærens egne avdelinger og fellesavdelinger i Forsvaret. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Dag Leraand

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 46 artikler: