Hæren

Hæren er den eldste og største av Norges forsvarsgrener; den ble grunnlagt i 1628. Hæren er den tradisjonelle kjernen i Forsvaret, med hovedansvar for suverenitet over landterritoriet. Hæren er hovedprodusenten av norsk landmakt – og av norske styrker i internasjonale operasjoner. Hæren utdanner personell som inngår både i Hærens egne avdelinger og fellesavdelinger i Forsvaret. Hele artikkelen