HST, Hærens sentrale organ for utdannelse, personellforvaltning, organisasjon og utrustning av avdelingene innen forsvarsgrenen. Ledes av generalinspektøren for Hæren og en stabssjef. Inngår i Forsvarsstaben.