6. divisjonskommando

Artikkelstart

6. divisjonskommando, som forkortes 6. divkdo, var i flere perioder under og etter den kalde krigen en taktisk, mobil divisjonskommando som inngikk i Hærens kommandostruktur i Nord-Norge.

Faktaboks

Også kjent som
6. divkdo

6. divkdo springer ut av Tysklandskommandoen, og ble først organisert innenfor denne, før formell etablering i Norge.

Funksjon

Divisjonskommandoen var det høyeste taktiske nivå i Hæren, og skulle sikre at Forsvaret hadde kompetanse og kapasitet for nasjonal kontroll over egne og allierte styrker i Norge ved krig. Uten nasjonal evne på dette nivået ville også norske styrker kunne måtte bli underlagt utenlandsk kommando selv i Norge.

6. divkdo skulle være i stand til å lede tre til fire brigader, det vil si en landstyrke på størrelse med en divisjon. Både norske brigader og en alliert forsterkningsbrigade, så vel som andre nødvendige nasjonale og allierte enheter, skulle ledes av divisjonskommandoen.

Den siste perioden 6. divisjonskommando eksisterte, 2002–2009, hadde den – ut over å være et taktisk ledelsesnivå – et koordinerende ansvar for styrkeproduksjon ved Hærens utdanningsavdelinger. Den hadde da standkvarter i Heggelia i Målselv kommune.

Historikk

6. divisjonskommando har vært et element i hærstrukturen i Nord-Norge i flere perioder. Avdelingens historie er særlig knyttet til forsvaret av den nordlige landsdelen under den kalde krigen, og de ulike løsninger for organiseringen av den landmilitære delen av Forsvaret i Nord-Norge.

Den første operative divisjonskommandoen ble opprettet allerede i 1909, med etableringen av 6. divisjon i Harstad som én av seks slike operative ledelseselementer på landsbasis. Tanken var at divisjonskommandoen skulle lede en hel divisjon i landsdelen. I mellomkrigstiden ble denne ambisjonen imidlertid redusert til én brigade.

Organiseringen av Hæren etter andre verdenskrig var influert av allierte militære rådgivere. De foreslo at felthæren skulle organiseres i tre divisjoner. Hærens ledelse sluttet seg til dette, men divisjonene skulle bestå av brigader. Hver divisjon skulle i krig ledes av en divisjonskommando, som delvis ble satt opp for å kunne trene og øve i fredstid. De tre divisjonskommandoene var tenkt etablert på Østlandet, Sørlandet og Nord-Norge, til henholdsvis 1., 3. og 6. divisjon. Stortinget vedtok imidlertid etablering av bare to kommandoer (1. og 6. divkdo).

Etter andre verdenskrig ble 6. divisjon erstattet av Distriktskommando Nord-Norge (DKN), og i 1953 ble Brigaden i Nord-Norge (Brig N) opprettet. Etableringen av Brig N medførte behov for også et høyere ledelses- og kommandonivå, og Stortinget vedtok i 1953 å gjenopprette den gamle divisjonskommandoen i Troms. 6. divkdo ble da reetablert som et mobilt taktisk kommandoledd, med oberst Bjørn Christophersen, som også ledet Brig N, som sjef.

Forløperen til Brig N var Tysklandsbrigaden, som i 1953 ble trukket hjem fra Tyskland for å bli stammen i den nye stående Brigaden i Nord-Norge. Tilsvarende bygde 6. divisjonskommando på Tysklandskommandoen, som Christophersen hadde ledet. En stor del av befalet i kommandoen hadde tjenestebakgrunn fra Tyskland. Etter et års opphold i Oslo ble 6. divkdo etablert på Elvegårdsmoen i mai 1954, men med standkvarter i Narvik.

I 1959 ble 6. divisjonskommando og Brigaden i Nord-Norge slått sammen som Troms landforsvar (TLF), med standkvarter i Heggelia, og med det territorielle ansvar for Troms forsvarsdistrikt. Brig N eksisterte videre som forband, men med TLF som kommando (øverste ledelse). 6. divkdo ble nedlagt i 1963, men gjennopprettet som mobil divisjonskommando i 1971. I 1991 ble 6. divkdo slått sammen med TLF til den nye 6. divisjon.

6. divisjon etterfulgte Brigaden i Nord-Norge fra 1995, men ble nedlagt i 2002. Den ble da omorganisert til mobil divisjonskommando, og 6. divkdo ble dermed på ny ble etablert, til den ble nedlagt 1. september 2009 da Hærstaben flyttet til indre Troms.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Bjerga, Kjell Inge (2002). Enhet som våpen. Øverstkommanderende i Nord-Norge 1948–2002. Eide forlag.
  • Lundesgaard, Leif (1995): Brigaden i Nord-Norge 1953–1995. Elanders Forlag.
  • Breidlid, Olav; Oppegaard, Tore H. & Torblå, Per (1990): Hæren etter annen verdenskrig 1945–1990. Fabritius Forlag.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg