Infanteriet, i Norge Hærens hovedvåpen. Befalsutdanning og den grunnleggende soldatopplæring skjer i avdelinger i Sør- og Nord-Norge. En bataljon er organisert med stab og stabskompani, 3–4 geværkompanier og et støttekompani med bombekastere, panservernvåpen og pionerer. Av Infanteriets avdelinger har Garnisonen i Sør-Varanger og Telemark bataljon og H. M. Kongens Garde i Sør-Norge beredskap i fred. Se også infanteri.