Brigade 12

Artikkelstart

Brigade 12 var en av Hærens selvstendige brigader, lokalisert til Midt-Norge. Den ble opprettet som Kombinert Regiment nr. 12 i 1953, med historiske røtter tilbake til 1909, da den ble opprettet som 5 Brigade (Brig 5) i Trøndelag. Avdelingen fikk navnet 12 Brigade i 1983, og var også kjent som Trønderbrigaden.

Faktaboks

Også kjent som

Brig 12

12. brigade

Brig 12 ble sist satt opp under NATO-øvelsene Strong Resolve i 1995 og Battle Griffin i 1999. Forsvarets innsatsstyrke–Hær (FIST–H) inngikk fra 2001 i brigaden, som så ble avviklet i 2005.

Historie

Forsvarskommisjonen av 1946 foreslo å opprette såkalte kombinerte regimenter (KR), som Stortinget sluttet seg til i 1953. I fred skulle disse være oppsettende, rulleførende avdeling med en liten kadrestab underlagt distriktskommandoen. KR 12 ble oppført fra 1. januar 1954, og etablert med kadrestab i Munkegaten, Trondheim 28. august 1954; underlagt Distriktskommando Trøndelag (DKT).

I juni 1955 ble KR 12 kommandomessig og administrativt overført fra DKT til Sjef Infanteriregiment nr. 12 (IR 12), og flyttet til Persaunet. I 1957 ble KR igjen underlagt DKT kommandomessig, men administrativt under IR 12. I 1961 ble KR 12 underlagt det nyopprettede Forsvarsdistrikt 12 /Infanteriregiment nr. 12 (FDI 12/IR 12). Brigadesjefen ble samtidig nestkommanderende i FDI 12/IR 12.

KR 12 endret i 1983 navn til 12 Brigade. Avdelingens merke, en hvit/sølv drage på svart bakgrunn, ble godkjent av HM Kong Olav i 1985; brigadens fane ble approbert av HM Kong Harald i 1995.

I 1995 ble oppsettende avdelinger nedlagt, og ansvar for oppsetting overført til DKT og Forsyningskommandoen. Brigadesjefen flyttet samtidig til DKT. Kadrestaben ble i 1996 gjenopprettet. Med ny krigsoppsettingsplan (KOP) gjeldende fra 1999 ble alle underavdelinger gitt nye navn med angivelse av tilhørigheten til 12 Brigade.

Organisering

Brig 12 besto (1999) fullt oppsatt av circa 5400 soldater (inklusive forsterkning fra Heimevernet og Befalsskolen i Trondheim circa 5700) og rundt 1200 kjøretøyer, fordelt på 13 underavdelinger og brigadestab. Brigaden besto av tre manøverbataljoner – to infanteribataljoner og én panserbataljon – og en feltartilleribataljon. Den hadde også egen forsyningsbataljon, og flere støtteavdelinger inngikk i strukturen.

Avdelingen var en mobiliseringsbrigade som opprinnelig ble satt opp på flere steder i Trøndelag, og med materiell lagret i trøndelagsfylkene. I 1999 ble størstedelen av brigaden satt opp på Østlandet. Med mobilisering var det imidlertid forutsatt at brigaden skulle settes opp i Trøndelag, hvor det disponerte materielle var lagret, og mye av personellet var hjemmehørende.

Brig 12 var en mobiliseringsbrigade, som ble satt opp med rulleført, disponert personell ved mobilisering. Det var en såkalt selvstendig brigade, og var forutsatt å kunne føre strid alene over noe tid. Ved innkalling var det satt av 30 dager til avdelingsvis opplæring før styrken var klar for innsetting.

Hovedoppgaven til Brig 12 var å sikre vitale områder i Midt-Norge, herunder å sikre og støtte mottak av amerikanske eller andre allierte forsterkningsstyrker til landsdelen. Den skulle samtidig være i stand til å bekjempe eventuelle fiendtlige styrker samme sted. Brigaden skulle på ordre være i stand til å bli overført til en annen landsdel.

Brigadens første sjef var oberst Helge Tanum (1953–57); dens siste sjef var oberst Karsten Reitan (1999–2005.

Operasjoner

KR 12/Brig 12 ble satt opp og deltok i 14 større øvelser i Norge i perioden 1954 (Vinter II) til 1999 (Battle Griffin).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg