2. bataljon

Av .
Lisens: CC BY 2.0

Artikkelstart

2. bataljon er en manøverbataljon i Hæren, som inngår i Brigade Nord. Bataljonen har hovedkvarter i Maukstadmoen leir i Skjold garnison, Målselv kommune i Troms.

Faktaboks

Også kjent som

Bn 2

Bn 2 er en lett infanterivavdeling, men er besluttet omvæpnet til en mekanisert bataljon, på linje med de to andre kampbataljonene i Brigade Nord (Panserbataljonen og Telemark bataljon).

Oppdrag

2. bataljon er én av Hærens tre manøveravdelinger, med oppgaver som spenner fra nasjonal beredskap til deltakelse i internasjonale operasjoner. Avdelingen skal evne å løse oppdrag som spenner fra krigføring til fredsstøtte.

2. bataljon er trent for å kunne operere både i tettbebyggelse og terrenget. Soldatene skal kunne ta seg inn i skog- og fjellområder med ulike befordringsmidler, inklusive snøscooter og beltevogner, samt helikopter og båter. Som infanteriavdeling vil den ofte operere til fots.

Bataljonen er spesialisert på arktiske forhold og vinterkrig.

Organisering

2. bataljon er organisert med bataljonsstab, to geværkompanier, én kavalerieskadron og ett støttekompani:

Geværkompani B og C er to likt oppsatte kompanier som er spesialisert for strid til fots. De kan settes inn i operasjonsområdet ved hjelp av vogner, båter eller helikopter, og har stor mobilitet og ildkraft. De skal kunne gjennomføre angrep og forsvarsoperasjoner under alle forhold og i alle terrengtyper og bebyggelse.

Kavalerieskadronen (Kavesk) er spesialisert på patruljering og oppklaring, så vel som skarpskyting. Den opererer foran andre egne avdelinger, og bak fiendens linjer. Den bruker egne våpen, inklusive skarpskyttere, og leder også ild fra artilleri. Eskadronen er inndelt i oppklaringstroppen, skarpskyttertroppen og MUAS-troppen (Mini Unmanned Aaerial System; droner).

Kampstøttekompaniet er bataljonens største og mest sammensatte avdeling, med spesialister innen ildstøtte, panserbekjempelse, samband, sanitet, logistikk og reparasjon/berging. Kompaniet støtter bataljonens operasjoner under alle forhold.

Bataljonen er på vel 600 soldater; med cirka 160 befal og 440 vernepliktige mannskaper.

2. bataljonen er i hovedsak utrustet med lettere kjøretøy som gir stor mobilitet, og er satt opp med blant annet panserbekjempende våpen (Javelin), rekylfri kanon (Carl Gustav), panservåpen og bombekaster, i tillegg til ulike typer håndvåpen, som inkluderer skarpskytterrifle (HK 417). Bataljonen skal kunne forflytte seg ved hjelp av egne kjøretøy, samt med helikopter og båt. Den er derfor oppsatt med blant annet beltevogn, lette terrengkjøretøy, snøscootere, feltvogner og lastevogner.

I 2004 ble 2. bataljon, som en mekanisert infanteriavdeling, for en tid styrket med CV9030 stormpanservogner. I 2005 fikk den sin egen sandfargede beret.

Som del av langtidsplanen for forsvarssektoren i 2016–2017 ble det foreslått å omgjøre 2. bataljon fra en infanteriavdeling til en mekanisert avdeling som bare skulle på beredskap med mobilisert personell, og ikke være oppsatt til daglig. Dette ble vedtatt av Stortinget, men gjennomføringen ble avventet, i påvente av den nye langtidsplanen, som ble vedtatt i 2020. Forsvarssjefen anbefalte i sitt fagmilitære råd i 2019 å videreføre Bn 2, og å utvikle den til én av fire mekaniserte manøverbataljoner i en forsterket Brigade Nord. Omvæpningen startet i 2020, med målsetting om å være fullført i 2023.

Historikk

2. bataljon ble etablert som del av Brigaden i Nord-Norge i 1953, som en av beredskapsavdelingene i Hæren. Bataljonen ble først etablert med midlertidig base på Trandum, før den tok i bruk Maukstadmoen leir i Øverbygd i januar 1955. Forut for dette kan avdelingen føre sin historie tilbake til 2. infanteribataljon i Tysklandsbrigaden, fra 1947 til 1953.

Under Den kalde krigen var Bn 2 organisert med tre geværkompanier, et støttekompani, et stabskompani og en bataljonsstab. Bataljonen hadde stående beredskap, og ble tilført nye soldater fra rekruttskoler i Sør-Norge. Fra 1956 hadde den som oppdrag å sette inn en vaktstyrke på kompanistørrelse i Skibotn, for å møte en eventuell sovjetisk invasjonsstyrke, som del av det norske forsvarsverket Lyngenlinjen. Dette oppdraget opphørte i 1994.

Med slutten på Den kalde krigen ble Hæren gradvis omorganisert. 2. bataljons beredskapsoppdrag ble endret til styrkeproduksjon for mobiliseringshæren; etter hvert også å stille bidrag i internasjonale operasjoner.

Operasjoner

Under Den kalde krigen, til 1990, var avdelingen på stående beredskap. Som del av beredskapsoppdraget deployerte 2. bataljon i perioden 1956–1994 en vaktstyrke i Skibotn.

Bataljonen har også stilt bidrag til internasjonale operasjoner, først til Kosovo Force (KFOR) i Kosovo i perioden 2001–2004, deretter til og International Security Assistance Force (ISAF) i Afghanistan i perioden 2006–2012, og i Operation Inherent Resolve (OIR) i Irak. Avdelingen har også deltatt i NATO-øvelser i Baltikum.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg