HIS, avdeling ved Krigsskolen, Linderud i Oslo. Gir 3-årig utdanning til bachelorgraden i ingeniørfag, tilsvarende sivile ingeniørhøgskoler, i tillegg til befalsutdanning. HIS ble innlemmet i Krigsskolen i 2004, da Hvalsmoen leir ved Hønefoss ble nedlagt.