Brigade Nord; den største avdeling – og kjernen – i Hæren, etablert i 2002. Brigaden er et samvirkesystem som består av ni bataljoner og ett militærpolitikompani. Brigaden skal kunne gjennomføre opp til høyintensive, mekaniserte landoperasjoner med støtte fra andre forsvarsgrener og allierte styrker.

Brigade Nord er Norges eneste gjenværende brigade, Forsvarets største avdeling og Hærens viktigste verktøy for å forebygge og håndtere sikkerhetspolitiske kriser i Norge og for å bidra til kollektivt forsvar gjennom NATO. Den har evne til hurtig reaksjon, og å levere balanserte taktiske samvirkesystemer for innsats i hele konfliktspekteret – fra krisehåndtering til krig.

Brigaden har flere funksjoner. Den er både en ramme for utdanning, trening og øving av personell, og for de operative avdelinger som inngår i brigadestrukturen. Den er samtidig både et ledelsesnivå i Hæren og en selvstendig taktisk avdeling (forband). Brigade Nord kan settes inn som et samlet forband; den kan operere alene eller sammen med andre styrker – norske og allierte – i fellesoperasjoner. Oftere vil enkelte av brigadens kapasiteter, enheter fra dens bataljoner eller andre fagmiljøer, settes inn i operasjoner, slik tilfellet har vært for deltakelse i den internasjonale operasjonen som den i Afghanistan (ISAF), eller ved øvelser i regi av NATO.

Brigade Nord består av både vernepliktige og vervede mannskaper, såvel som yrkesbefal. Fullt oppsatt består den av ca. 4500 soldater.

Brigade Nord er plassert i Hærens to kjerneområder, Troms og Østerdalen, med hovedkvarter i Bardufoss.

Brigadesjefen fra 2018 er brigader Lars Lervik, som etterfulgte Eldar Berli.

Brigade Nord er et komplett, taktisk samvirkesystem; en styrkestruktur som består av alle Hærens våpenarter og andre spesialiserte funksjoner. Brigaden er en ramme hvorigjennom disse er utrustet, trent og øvd for å kunne operere sammen – for å oppnå synergi og økt slagkraft gjennom synkronisering av enheter, plattformer og innsats. Forutsetningen for samvirket er digitale, integrerte kommando- og kontrollsystemer som knytter de ulike enheter og plattformer (våpensystemer) sammen, samt omfattende samtrening og øving.

Samtidig som de ulike avdelinger driver utdanning, er brigaden organisert med gjennomgående høy beredskap. Dette gjelder dels brigaden som system, samt enkelte bestanddeler, inklusive ikke minst Telemark bataljon (TMBN) og andre enheter som utgjør Hærens hurtige reaksjonsstyrke (HRS), som har kun få dagers reaksjonstid – både for nasjonal innsats og beredskap for NATO. HRS består av kompanier med vervet personell og støtter TMBN.

Det taktiske samvirket er sentrert rundt brigadens kjerne, de tre manøver- (kamp-) bataljonene: Panserbataljonen, Telemark bataljon, og 2. bataljon. De to første er mekaniserte avdelinger; den siste en lett infanteribataljon. Disse støttes av de øvrige bataljoner samt militærpolitikompaniet.

Brigade Nords fremste tyngdepunkt er i Midt-Troms, med avdelinger i Bardu og Målselv kommuner, samt på Rena i Åmot kommune, Østerdalen. Brigadens hovedkvarter, med brigadestaben, ligger i Heggelia, Bardufoss.

I Troms er Artilleri-, Panser-, Sanitets- og Etterretnings-bataljonene forlagt i Setermoen leir i Bardu. I Målselv ligger Stridstren- og Sambandsbataljonen samt MP-kompaniet i Rusta leir, samt 2. bataljon og Ingeniørbataljonen på Maukstadmoen, Skjold. Ingeniørbataljonen har sitt Amfibiesenter i Gratangen kommune, hvor bataljonens oversettingskompani avholder mye av treningen og utdanningen sin. Ledelsen i Brigade Nord holder til på Heggelia, Bardufoss.

I Østerdalen er Telemark bataljon forlagt i Rena leir, sammen med brigadens HRS-avdelinger. Ingeniørbataljonen har også to kompanier på Rena.

Brigade Nords viktigste materiell, som gir brigaden ildkraft, er Leopard 2 stridsvogn, CV 9030 stormpanservogn og M109 selvdrevet artilleri. Det ble i 2015 besluttet å videreføre oppgraderingen av brigadens stridsvogner, og å anskaffe nytt kampluftvern. Anskaffelse av nytt artilleri er politisk besluttet, og bestilt.

Brigadens kapasitet til å samvirke med Sjøforsvaret og Luftforsvaret – så vel som allierte – styrker dens evne til å benytte tung ild i sine operasjoner.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.