Brigaden i Nord-Norge, stående beredskapsavdeling i indre Troms 1953–95; taktisk infanteribrigade ved Skjold 1995–2002. Under omorganiseringen av Forsvaret i 2002 ble Brigade Nord opprettet som en helt ny organisasjon.