Kallskaret, vernet geologisk forekomst (naturreservat) over Tafjord i Nordal kommune, Møre og Romsdal. Forekomsten er av granat-pyroksenitt (feilaktig kalt «eklogitt») og granatperidotitt som danner lag i olivinstein (dunitt). Bergartene her er vakre og av høy vitenskapelig verdi. De tjener som referanse for tidligere publiserte arbeider og er utgangspunkt for fortsatt forskning. Området er karakterisert ved gulbrun forvitringsfarge. Man har praktfull utsikt mot en høy stake eller nål (Kallen) utformet i olivinstein og et parti av hvit anortositt. I skrenten ned mot Tafjord har det gått et betydelig fjellskred i forhistorisk tid.