Hagahogget naturreservat er et verneområde i Asker kommune i Akershus. Det ble opprettet ved kongelig resolusjon 13. desember 2002, og måler 715 dekar.

Reservatet ligger vest for Semsvannet og omfatter en bratt åskant med en lengre og varierende skråning ned mot vatnet. Flere steder er det sprekkedaler og kløfter med mindre partier av urskog, og særlig artsrik er Almedalen. Geologien er sammensatt ved at den bratte kanten er dannet av lavabergarter, særlig rombeporfyr, med underliggende kambrosiluriske bergarter. Skogsbildet er variert, med innslag en alm-lindeskog i overkant og en tettere, grovvokst og gammel lågurtskog i nedre kant mot vannet. Stedvis er det her store teppeleggende forekomster av skavgras. I sprekkedalene, særlig i Almedalen, er det grovvokst granskog på skyggesiden mot vest.

Artsrikdommen av blomsterplanter er stor, fra de mer kalkkrevende artene i lavereliggende deler til rasmarken og til mer tørketålende arter opp mot bergskrenten. De store mengdene av døde trær er substrat for en rekke sjeldne vedboende sopp som krever stor kontinuitet hva angår dødt virke i alle typer nedbrytningsgrad.

Atkomsten er lett fra grusveien som går rundt Semsvannet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg