Hagahogget naturreservat, Asker kommune, Akershus, opprettet ved kgl. res. 13.12.2002, 715 daa.

Reservatet ligger på vest for Semsvatnet og omfatter en bratt åskant med en lengre og varierende skråning ned mot vatnet. Flere steder er det sprekkedaler og kløfter med mindre partier av urskog, særlig artsrik er Almedalen. Geologien er sammensatt ved at den bratte kanten er dannet av lavabergarter, særlig rombeporfyr, med underliggende kambro-siluriske bergarter. Skogsbildet er variert med innslag en alm-lindeskog i overkant og en tettere, grovvokst og gammel lågurtskog i nedre kant mot vatnet. Stedvis er det her store teppeleggende forekomster av skavgras. I sprekkedalene, særlig i Almedalen, er det grovvokst granskog på skyggesiden mot vest.

Artsrikdommen av blomsterplanter er stor fra de mer kalkkrevende artene i lavereliggende deler til rasmarken og til mer tørketålende arter opp mot bergskrenten. De store mengdene av døde trær er substrat for en rekke sjeldne vedboende sopp som krever stor kontinuitet hva angår dødt virke i alle typer nedbrytningsgrad.

Atkomsten er lett fra grusveien som går rundt Semsvatnet.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.