Merratjern-Søndagsbrenna naturreservat

Merratjern-Søndagsbrenna naturreservat, Ringerike-Hole kommuner, Buskerud, opprettet 13.12.1991. 7055 daa.

Dette er et stort og flott barskogsreservat med både næringsrike og fattige skogssamfunn, dominert av gran, men også med store områder av gammel furuskog. Stedvis er det stubber etter hogst i 1950-årene, men det er også flere partier med ren urskog og rikelig med liggende stammer av store dimensjoner. Reservatet er et referanseområde for boreal barskog og har en artsrik fuglefauna både i skogen og på myrene.

Berggrunnen er permisk lava som gir et nokså surt jordsmonn, slik at karplantefloraen er ikke særlig oppsiktsvekkende. Det som gjør reservatet verdifullt er forekomsten av mange sjeldne og truete lav og sopparter. Reservatet gir et godt bilde av hvordan Marka så ut før sag og øks ble tatt i bruk for om lag 400 år siden.

Atkomst: Området ligger midt inne på Krokskogen, men det går flere stier gjennom det. Med sykkel fra Oslo-siden er det lettest å sykle til demningen mellom Nordre og Søndre Heggelivann, og så gå rett opp på Kusteinåsen, som delvis ligger innenfor reservatet. Fra Hønefoss-siden er Løvlia et godt startsted, og så følge stien sørover mot Kampeseter omtrent 3 km.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.