Spålen–Katnosa naturreservat

Artikkelstart

Spålen-Katnosa naturreservat, Ringerike, Jevnaker og Lunner kommuner, opprettet 23.06.1995, 20 296 daa.

Dette er Nordmarkas største og kanskje flotteste reservat og omfatter et typisk nordmarkslandskap med vide skogkledde åser og store vann, brutt av bratte skrenter og forkastninger, særlig lengst i sør. Pershusfjellet er reservatets mest fremtredende formasjon med sin til dels stupbratte østside.

Skogen har mange steder urskogspreg, andre steder med tydelige tegn til tidligere tiders hogst og planting, det gjelder særlig omkring Aklangsbrenna.

Blomsterfloraen skiller seg ikke nevneverdig fra andre steder i Marka, men en serie sjeldne sopp- og lavarter er påvist i reservatet så som lappkjuke, rosenkjuke, gul snyltekjuke og huldrestry.

Området er også rikt på kulturminner, så som fløtingsanlegg, gamle driftsveier, setrer og bruk med tidligere fast bosetting.

Atkomst

Lettest med bil på bomvei fra Jevnaker til Tverrsjøen, og så enten mot Roensetra eller nedover Sinnerdalen til bom. Ca 1 km til reservatgrensen. Flere stier krysser området.

Turisthytte

Sinnerdammen ubetjente turisthytte ligger i reservatet like sør for Store Sinnera og er et utmerket sted for besøk i reservatet. Reservasjon: Oslo og omegn Turistforening.

Litteratur: Ryvarden, L. 2014: Nordmarka natur og miljø. Dreyers Forlag.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg