Mørkgonga naturreservat

Mørkgonga naturreservat ble fredet 7. desember 2001 og dekker et areal på ca. 1539 dekar. Reservatet er delt mellom Hole og Ringerike kommuner, men den største delen av reservatet ligger i Ringerike. Reservatet har sydgrense litt nord for gamle Grøndokkvei i Hole.

Området ligger mellom Gyrihaugen (682 moh.) og bratthenget ut mot Steinsfjorden. Verneområdet fanger opp en rekke forskjellige landskapselementer; åssiden opp mot Gyrihaugen, dalsøkk, vann, brattheng og ur. I bratthenget er kløfta Mørkgonga et karakteristisk innslag, likeså fontenespruten fra Migartjernbekken. Mørkgonga ble dannet ved at smeltemasse fra dypet størknet i overflaten. Senere er bergarten erodert bort fordi den var mindre motstandsdyktig enn fjellet rundt.

Skogbildet preges av gran med innslag av furu og lauvtrær. I ura ved foten av bratthenget finnes et frodig belte med edelløvskog. Dette beltet er svært typisk for Krokskogskråningen helt fra Gyrihaugen i nord og til Lier i sør.

Vernet har vært motivert både av geologiske interesser, og av interesser for landskap, botanikk og dyreliv.

De viktigste stiene i eller like inntil verneområdet er Gamle Grøndokkvei i syd, Skardveien midt i området og blåmerket sti opp Mørkgonga. Det går en blåmerket sti også langs hele østsiden av reservatet fra Migartjern i Ringerike til Retthella i Hole kommune.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg