Mørkgonga naturreservat ble fredet 7. desember 2001 og dekker et areal på ca. 1539 dekar. Reservatet er delt mellom Hole og Ringerike kommuner, men den største delen av reservatet ligger i Ringerike. Reservatet har sydgrense litt nord for gamle Grøndokkvei i Hole.

Området ligger mellom Gyrihaugen (682 moh.) og bratthenget ut mot Steinsfjorden. Verneområdet fanger opp en rekke forskjellige landskapselementer; åssiden opp mot Gyrihaugen, dalsøkk, vann, brattheng og ur. I bratthenget er kløfta Mørkgonga et karakteristisk innslag, likeså fontenespruten fra Migartjernbekken. Mørkgonga ble dannet ved at smeltemasse fra dypet størknet i overflaten. Senere er bergarten erodert bort fordi den var mindre motstandsdyktig enn fjellet rundt.

Skogbildet preges av gran med innslag av furu og lauvtrær. I ura ved foten av bratthenget finnes et frodig belte med edelløvskog. Dette beltet er svært typisk for Krokskogskråningen helt fra Gyrihaugen i nord og til Lier i sør.

Vernet har vært motivert både av geologiske interesser, og av interesser for landskap, botanikk og dyreliv.

De viktigste stiene i eller like inntil verneområdet er Gamle Grøndokkvei i syd, Skardveien midt i området og blåmerket sti opp Mørkgonga. Det går en blåmerket sti også langs hele østsiden av reservatet fra Migartjern i Ringerike til Retthella i Hole kommune.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.