Rykkhustjønnin er et naturreservat i Sør-Fron kommune i Gudbrandsdalen og ligger inntil Hundorp naturreservat. Verneområdet består av et stort våtmarkskompleks rundt Gudbrandalslågen.

Størrelsen er ca 800 dekar hvorav ca 500 dekar er deler av Gudbrandsdalslågen.

Formålet er å verne en bestemt type natur ved Gudbrandsdalslågen og å verne flere sårbare og truede arter, spesielt fugler. Fredningen erstatter deler av naturreservatet Lågendeltaet som gikk tapt ved planlagt utbygging av E6 med bro gjennom reservatet.

Rykkhustjønnin omfatter to mindre tjern med artsrik vannvegetasjon omgitt av en godt utviklet gråorheggeskog med kratt av mandelpil ut mot elva.

Vannvegetasjonen ved tjernene er artsrik med arter som storblærerot, småblærerot, klovasshår, hesterumpe, småtjønnaks, rusttjønnaks, flotgras og stautpiggknopp.

Myrvegetasjonen rundt tjernene er mer preget av vanlige arter som elvesnelle, selsnepe, stolpestarr, flaskestarr, kvasstarr og sennegras.

Skogen langs elven er derimot artsrik med blant annet det sjeldne skogsøtgraset foruten arter som strutseving, myskegras, storrapp moskusurt, firblad, maigull og vendelrot.

Området har et rikt fugleliv og er viktig som trekk-, hekke- og myteområde for mange arter.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg