Lyngsalpan landskapsvernområde

Lyngsalpan landskapsvernområde, verneområde i Troms, opprettet ved kgl. res. 20. feb. 2004. Området er på 961 km2 og ligger mellom Ullsfjorden i vest og Lyngen i øst, på den store Lyngenhalvøya. Det høyeste fjellet i Troms, Jiehkkevárri (1834 moh.), ligger innenfor området. Verneområdet har stor naturfaglig verdi som glasiologisk og kvartærgeologisk referanseområde. Det har et rikt og variert fugleliv. Alle de ni dagrovfuglartene i fylket hekker her, og alle åtte uglearter i fylket er observert. Det finnes både samiske, kvenske og norske kulturminner i området.

Lyngsalpan er mye benyttet til friluftsliv og turisme, ikke minst av fjellklatrere fra inn- og utland. Kystlinjen rundt Lyngenhalvøya er tett bosatt. Her finner en blant annet sjøsamiske bosettinger. Nærmere 40 km langs ytre del av Lyngenfjorden er tilnærmet uberørt. Reindalen (Iddonjârga) og Lakselvdalen/ Lyngs-dalen (Làkko) er også brukt som sommerbeite for tamrein.

Lyngsalpan har en verneverdi som egentlig skulle hatt nasjonalparkstatus, men landskapsvernområde ble valgt pga. den store andelen privat grunn i området. Med landskapsvern kan nåværende næringsvirksomhet fortsette som før. Forsvarets bruk av et skytefelt i ytre del av Lyngstua har opphørt som følge av vernevedtaket.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg