Personlighetspsykologi er studiet av individuelle psykologiske forskjeller mellom mennesker. Folk er forskjellige fra hverandre i hvordan de tenker, føler og handler. Disse forskjellene kommer til uttrykk relativt stabilt på tvers av situasjoner. Forskjellene kan måles og utgjør det som kalles personlighet.Personlighetspsykologi er et av basisfagene i psykologi, sammen med biologisk psykologi, kognitiv psykologi, utviklingspsykologi, sosialpsykologi og klinisk psykologi. Hele artikkelen