Personlighetspsykologi

Personlighetspsykologi er et av basisfagene i psykologi sammen med biologisk psykologi, kognitiv psykologi, utviklingspsykologi, sosialpsykologi og klinisk psykologi. Det er en del overlapp mellom disse basisfagene: man kan studere personlighet som en motsats til sosialpsykologi, men kan vurdere relevansen for personlighet innen kliniske problemstillinger, man kan studere utvikling av personlighet, hvordan biopsykologiske faktorer er assosiert med individuelle forskjeller og hvordan forskjeller kognitive prosesser kan uttrykkes som forskjeller i personlighet.Samtidig er personlighetspsykologi en del av studiet av menneskelige psykologiske individuelle forskjeller. Hele artikkelen