Personlighetspsykologi

Personlighetspsykologi, studiet av og læren om den menneskelige personlighet. Innenfor personlighetspsykologien er man dels opptatt av å utvikle metoder og begreper som er egnet til å beskrive det enkelte menneskes personlighet og eventuelle forskjeller mellom personer; dels forsøker man å finne frem til fellestrekk og generelle lover som gjelder for «den menneskelige personlighet» i sin alminnelighet.De viktigste spørsmål her gjelder:personlighetens struktur -oppbygning og indre sammenheng mellom ulike trekk eller «deler» av personlighetenpersonlighetens dynamikk - hvilke «krefter» som er sentrale, og hvordan de samvirker eller står i konflikt med hverandrehvordan personligheten har utviklet seg - spørsmålet om biologiske faktorer eller miljøfaktorer, modning og læring, og hvordan eventuell feilutvikling kan skje.Personlighetspsykologi ble etablert som eget felt i 1930-årene gjennom bøker av Ross Stagner, Gordon W. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Leif Edward Ottesen Kennair

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 90 artikler:

V

  1. vilje