Mestring, hvordan folk møter problemer, stress og utfordringer. Mestringsstrategier kan angå intrapsykiske forhold (i personen), og/eller være orienterte mot forhold i personens miljø.

Mestringsstrategier som angår intrapsykiske forhold, kalles gjerne emosjonsfokuserte, mens mestringsstrategier som er mer orienterte mot personens miljø gjerne kalles situasjonsfokusert eller problemfokusert mestring.

Psykologisk forskning har vist hvordan kognisjon (tenkning) spiller en stor rolle for hvordan stressende og truende situasjoner oppleves og påvirker oss. Samme objektive stress kan virke forskjellig, avhengig av hvordan situasjonen fortolkes av personen. Stress er relatert til en rekke lidelser, noe som igjen betyr at de mestringsstrategier vi anvender kan ha stor betydning for helse og sykdom. Forskning har vist at mens vi benytter oss av mestringsstrategier som gjerne er «feilaktige» objektivt sett (for eksempel overdreven følelse av kontroll og mestring), har slike strategier helsemessig gevinst.

Mestringsmekanismer dreier seg om tankemessige strategier eller konkrete handlinger som brukes for å forsøke å mestre noe.

Av mestringsmekanismer skiller den amerikanske psykologen Richard Lazarus' (1922–2002) mellom emosjonelt fokuserte mekanismer som har til hensikt å dempe ubehag, og problemfokuserte mekanismer hvis hensikt er å løse problemer. Eksempler på emosjonelt fokuserte mestringsmekanismer er å vike unna, la være å snakke om problemer, eller å drikke alkohol for å dempe ubehaget. Eksempler på problemløsningsmekanismer er å forsøke å endre situasjonen ved å snakke med personer for å finne alternative løsninger.

Innenfor Lazarus' teori er forsvarsmekanismer i prinsippet kun intrapsykiske mestringsmekanismer som kan være emosjonelt eller problemløsningsfokuserte.

Andre forskere, blant annet nordmannen Holger Ursin (f. 1934), har betonet hvilken betydning de psykologiske og fysiologiske prosessene som går forut for de kognitive prosesser (som Lazarus vektlegger), har for mestring. Perseptuelt (sansemessig) så vel som psykologisk forsvar er viktige variabler som inngår i denne prosessen, og som dermed har betydning for hvilke bevisste vurderinger en person gjør seg.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

9. mars 2014 skrev signe flater

Skriver bacheloroppgave som skal leveres torsdag. Lurer på hvilket årstall artikkelen er fra

21. mars 2014 skrev Frode Svartdal

Hei,skriv dato for nedlastning!Mvh Frode

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.