type C-personlighet, betegnelse for atferd kjennetegnet ved vanskeligheter med å uttrykke følelser og tendens til å oppleve hjelpeløshet og håpløst stillet overfor vanskeligheter i livet. Det har vært hevdet at slike personlighetstrekk skulle disponere for kreft («kreftpersonlighet»), men forskning har ikke gitt holdepunkter for at dette er korrekt. Se også personlighet.