Karakteravvik, eldre betegnelse for den gruppen av alvorlige personlighetsforstyrrelser der personen fremviser varierende realitetsvurdering, sviktende impulskontroll og forstyrret forhold til andre, ofte med gjentatte krenkelser av andres integritet og rettigheter. Se personlighetsforstyrrelser.