Hypertymi, væremåte kjennetegnet ved stadig tendens til oppstemthet, hyperaktivitet og undertiden en viss kritikkløshet. Hvis slik væremåte forekommer episodisk, kan det dreie seg om syklotym lidelse eller hypomani.