type A-personlighet, betegnelse for atferd kjennetegnet ved rastløshet og utålmodighet, høyt tempo, konkurransementalitet og tendens til å stå på uten å gi seg. Personen vil ofte avbryte andre før de er ferdig med å snakke. Hvis disse atferds- og personlighetstrekk er forbundet med liten sosial støtte, selvvurdert dårlig helse og en fiendtlig, eventuell mistenksom holdning til andre, er det en statistisk sett en lett økning av risiko for å utvikle hjerte-karsykdom. Spesielt fiendtlighet synes å disponere for sykdom. Slike atferdstrekk kan i noen grad modifiseres gjennom psykologiske intervensjoner. Se også personlighet.